top of page
Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

 

1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

​Iva Ferfecká., IČO: 707 39 641, se sídlem Humpolecká 1942/16, 140 00 Praha 4 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 4, a jako správce budu zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?
​Zpracovávám pouze osobní údaje, které mi poskytujete v souvislosti s využíváním mých služeb (např. v rámci objednávky služeb či dodání zboží.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které mi sdělíte v kontaktním formuláři a to:

• Email

• Jméno a příjmení nebo přezdívku

• Telefonní číslo

• Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné

 

3. Proč Vaše osobní údaje zpracovávám?
​​Hlavním důvodem, proč zpracovávám Vaše osobní údaje je, abych Vám mohla poskytovat služby, o které jste projevili zájem.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

  • zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře

Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžu i nadále poskytovat některé své služby.

 

4. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?
Ochrana Vašich dat je mou prioritou.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR.

 
5. Jak dlouho Vaše údaje zpracovávám?
​Vaše údaje budu zpracovávat pouze po dobu využívání mých služeb. Po ukončení zakázky budou údaje odstraněny. 

6. Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžu zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu. Dále také pro splnění uzavřené smlouvy mezi mnou a Vámi, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňující mě zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro mě ze zákona.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které mi poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením mých bezpečnostních opatření.

Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučuji nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

 
7. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
​Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: ferfecka.i@seznam.cz
 
8. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?
​Vaše osobní údaje mi poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud mi je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).

 

9. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?
​​Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

  • právo osobní údaje opravit či doplnit;

  • právo požadovat omezení zpracování;

  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

  • právo požadovat přenesení údajů;

  • právo na přístup k osobním údajům;

  • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

 

10. Jak mě můžete kontaktovat?
​V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů mě prosím kontaktujte písemně doporučeně na adrese: Iva Ferfecká, Humpolecká 1942/16, 140 00 Praha 4.

 

bottom of page